Az adatkezelés jogszerűségének ismérvei

Adatbiztonsági előírások és gyakorlati megvalósítási lehetőségeik a szervezeti tevékenységek szabályozási oldaláról

Célja: megismertetni az adatbiztonsági előírásokat és azok gyakorlati megvalósítási lehetőségeit.

Tartalma:
Az adatkezelés biztonsága,
– Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak
– Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
– Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció
– Magatartási kódexek és tanúsítás
– Személyes adatok harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek részére történő továbbítása
– Gyakorlati példák, esettanulmányok elemzése