Adatkezelés céljai, szempontrendszere

Adatkezelők és adatfeldolgozók feladatai a GDPR-ban

Célja: megismertetni az adatkezelőkre és adatfeldolgozókra előírt GDPR feladatokat és ezek gyakorlati megvalósításának lehetőségeit.

Tartalma:
Az adatkezelő feladatai
– Beépített és alapértelmezett adatvédelem
– Közös adatkezelők
– Az Unióban tevékenységi hellyel nem rendelkező adatkezelők vagy adatfeldolgozók képviselői
– Az adatfeldolgozó
– Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt végzett adatkezelés
– Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása
– Együttműködés a felügyeleti hatósággal
– Gyakorlati példák, esettanulmányok elemzése