A természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő szabályok

Az érintettek jogai a GDPR-ban és gyakorlati megvalósítási lehetőségeik a szervezeti tevékenységek szabályozási oldaláról

Célja: megismertetni az érintettek jogait és érdekérvényesítási lehetőségeit, elsajátítani ezeknek a gyakorlati megvalósítási lehetőségeit

Tartalma:
Átláthatóság és kapcsolódó intézkedések
– Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés
– Helyesbítés és törlés
– A tiltakozáshoz való jog és automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben
– Korlátozások
– Gyakorlati példák, esettanulmányok elemzése