A természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő elvek

A GDPR adatkezelési elvei és gyakorlati megvalósítási lehetőségeik a szervezeti tevékenységek szabályozási oldaláról

Célja: megismertetni a GDPR adatkezelési elveket, elsajátítani ezeknek az elveknek a gyakorlati megvalósításait szervezeti tevékenységek szabályozási oldalról tekintve

Tartalma:
– A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek
– Az adatkezelés jogszerűsége
– A hozzájárulás feltételei
– A gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában
– A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése
– Azonosítást nem igénylő adatkezelés
– Gyakorlati példák, esettanulmányok elemzése